Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Lượt xem:6814|Tải về:32|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcđơn xin nâng bậc lương năm 2010Kính gửi: - Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Nga Tân. - Hội đồng nâng bậc lương Phòng GD -ĐT Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Hội đồng nâng bậc lương Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa . Tên tôi là : Đỗ Phương Lâm Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1976 Ngày vào ngành: 26/10/1997 Hệ đào tạo: Đại học sư phạm Hóa học Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Nga Tân.Mã ngạch: 15a201Bậc lương hiện hưởng: Bậc 4Hệ số: 3.33Hưởng từ: 01/01/2007Căn cứ vào quy định về việc nâng lương thường xuyên cho cán bộ công chức do Bộ nội vụ và bộ tài chính quy định. Xét thấy thành tích trong niên hạn giữ bậc lương tôi đủ tiêu chuẩn để nâng bậc lương.Bậc lương đề nghị:Bậc lương mới:...