/1

ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8091|Tải về: 41

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcđơn xin nâng bậc lương năm 2010Kính gửi: - Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Nga Tân. - Hội đồng nâng bậc lương Phòng GD -ĐT Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Hội đồng nâng bậc lương Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa . Tên tôi là : Đỗ Phương

[Ẩn quảng cáo]