/2

don xin nang luong truoc thoi han

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 496|Tải về: 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN Kính gửi: Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường MN Phúc Thịnh- Phòng Nội vụ, UBND Huyện Ngọc Lặc. Tên tôi là: PhạM Thị Lợi Đơn vị công tác: Trường MN Phúc Thịnh- Ngọc LặcNăm vào ngành: 01/09/1978Bậc lương hiện tại là: bậc 8 - hệ số 4,65 – Mã ngạch 15a.205Căn cứ vào chế độ chính sách của nhà nước về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức;Căn cứ vào công văn số 837/UBND-NV ngày 12/10/2011 của Phòng nội vụ UBNB huỵên Ngọc Lặc Về việc hướng dẫn thực hiện việc nâng lương trước thời hạn đối với CBCCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; - Xét bản thân trong thời gian qua tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt...