/2

don xin nang luong truoc thoi han

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 910|Tải về: 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN Kính gửi: Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường MN Phúc Thịnh- Phòng Nội vụ, UBND Huyện Ngọc Lặc. Tên tôi là: PhạM Thị Lợi Đơn vị công tác: Trường MN Phúc Thịnh- Ngọc LặcNăm vào ngành: 01/09/1978Bậ

[Ẩn quảng cáo]