/2

don xin nghi duong suc sau khi sinh be

Upload: DauDua.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 467|Tải về: 0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ……………………***…………………… Biên bản Họp hội đồng xét nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ năm 2010 I-Thời gian- địa điểm- thành phần Thời gian: hồi 14h 00’ ngày …. …tháng 4 năm 2010 Tại phòng Hội đồng trường THCS ……….. Thành phần gồm: 1- Đồng chí :Nguyễn Thị Ninh Thuận chức vụ: Hiệu Trưởng 2- Đồng chí : Bùi Thị Hằng chức vụ : P.Hiệu Trưởng- chủ tịch Công Đoàn 3- Đồng chí : Hoàng Thị Hải Anh chức vụ : Thư ký hội đồng 4- Đồng chí : Nguyễn Thị ánh Tuyên chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự nhiên 5- Đồng chí : Lê Hoàng Mai chức vụ: Kế Toán Cùng có mặt ……..đồng chí Giáo viên trường THCS ……….. II- Nội dung: Họp xét nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ năm 2010 Căn cứ vào nghị định số 01/2003/ NĐ-CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi bổ xung một số điều của điều lệ BHXH.Ban hành kèm theo nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của chính phủ về điều lệ BHXH. Căn cứ vào thông tư số 08/2003/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 4 năm 2003 của bộ LĐ-TBXH về việc nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia BHXH. Căn cứ vào công văn số 1723/CV-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2003 của BHXH Việt Nam, hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ. Căn cứ vào đơn xin việc nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ của đ/c ……………… Căn cứ vào nội dung các văn bản về việc xét nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ cho đồng chí Trần Thu Thuỷ của trường THCS …….. tổ chức họp hội đồng xét và thống nhất 1-Nhất trí cho cán bộ công nhân viên nhà trường nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ năm 2010 với đối tượng sau: - đ/c ………………..: sau khi nghỉ chế độ thai sản sức khoẻ còn yếu 2- Người lao động có tên trong danh sách được nghỉ dưỡng sức tại gia đình từ ngày 15 tháng 4 năm 2010 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2010 3-Mức tiền nghỉ dưỡng sức ,phục hồi sức khoẻ theo thông tư số 08/TT-BLĐTB-XH. Các thành viên trong Hội Đồng đều nhất trí biểu quyết 100 %,Buổi họp kết thúc và Biên bản được đọc thông qua hồi 17 h 00’ cùng ngày. Thư ký hội đồng: chủ tịch Công Đoàn Hiệu trưởng: