/1

Đơn xin nghỉ Hộ sản

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1646|Tải về: 6

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcĐƠN XIN NGHỈ HỘ SẢNKính gửi:-Lãnh đạo phòng GD và ĐT Nam Trà My. -Tổ chức cán bộ phòng GD và ĐT Nam Trà My. -BHG Trường Tiểu học Trà Nam. -BCH Công đoàn Trường Tiểu học Trà Nam.Tôi tên: Phan Thị Hoa.Sinh năm: 1970.Chức vụ: Giáo viên Tiểu học.Đơn vị công tác:Trường Tiểu học Trà Nam.Nay tôi viết đơn này, kính trình lên quý cấp một việc như sau:Bản thân tôi đã đến kỳ sinh nở lần thứ II,kính mong quý cấp cho phép tôi được nghỉ hộ sản kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2010,đến ngày .... tháng .... năm 2011.Tôi rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý cấp,để cho bản thân tôi chăm sóc tốt sức khỏe sinh sản. Trà Nam,ngày..... tháng ..... năm 2010 Người viết đơn Phan Thị Hoa Xác nhận của BCH CĐ Xác nhận của BGH TM.BCH TM.BGH...