/1

Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi ( NĐ -132 )

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 7637|Tải về: 107

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2007/NĐ-CP Kính gửi: UBND Thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Dak Lak Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Tên tôi là : …………………………………………………………………….. Sinh ngày :……tháng……năm.....Nơi s

[Ẩn quảng cáo]