/1

Don xin thoi viec

Upload: LeQuang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 173|Tải về: 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập _ Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI VIỆC Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Đạ M’rông Tôi tên là: Nguyễn Văn Thiết. Sinh ngày 07/11/1982. Tại Anh Sơn - Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Toán – Tin, Năm Tốt nghiệp: 2007, Kinh phí đào tạo do cá nhân tự túc. Lương hiện hưởng: Ngạch 15a202, bậc 1/10 Hệ số: 2,1 từ ngày 01/09/2007. Chức vụ nghề nghiệp: Giáo viên giảng dạy môn Toán. Đơn vị công tác: Trường THCS Đạ M’rông – Đam Rông – Lâm Đồng. Nay tôi làm đơn này kính đề nghị trường THCS Đạ M’rông xem xét cho tôi được nghỉ thôi việc kể từ ngày 31/08/2008. Với lý do: Tôi nhận công tác mới tại trường THCS Gia Lâm – Lâm Hà. Đề nghị trường THCS đạ M’rông xem xét, giải quyết cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đạ M’rông, ngày 15 tháng 08 năm 2008 Người viết đơn Nguyễn Văn Thiết