Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

don xin vao dang

Lượt xem:545|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Đảng Cộng sản Việt Nam-------(-------Cẩm La, ngày 11 tháng 11 năm 2011đơn xin vào đảngKính gửi: Chi uỷ: Trường THCS Cẩm La Đảng uỷ: xã Cẩm LaTôi tên là: Trần Văn Cường . Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1981Nơi sinh: Quang Trung Uông Bí Quang NinhDân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viênTrình độ văn hoá: 12/12Quê quán: Ngọc Lũ – Bình Lục Hà NamNơi ở hiện nay: Phương Nam - Uông Bí Quang NinhĐơn vị công tác: Trường THCS Cẩm LaChức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viênNgày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày 26 tháng 3 năm 1999Tại: Trường THPT Chuyên ban Uông BíĐược chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày 19 tháng 01 năm 2011Tại: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Hưng. Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức...