Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG 2012

Lượt xem:1918|Tải về:8|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Đảng Cộng sản Việt Nam-------(------- Đăk Sao, ngày 12 tháng 10 năm 20đơn xin vào đảngKính gửi: Chi trường TH Đăk Sao Đảng uỷ: xã Đăk SaoTôi tên là: A Sinh ngày tháng năm 19Nơi sinh: Làng Nhỏ – Đăk Sao – Tu Rông – Kon TumDân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viênTrình độ văn hoá: 12/12Quê quán: Làng Nhỏ – Đăk Sao – Tu Rông – Kon Tum Nơi ở hiện nay: Làng Nhỏ – Đăk Sao – Tu Rông – Kon Tum Đơn vị công tác: Trường TH Đăk SaoChức vụ chính quyền, đoàn thể: .....Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày tháng năm 19Tại: Trường THPT ………………………………………………………………..Được chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày ... tháng ... năm .....Tại: .....Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:Đảng là đội tiên phong...