/2

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG 2012

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2492|Tải về: 13

Đảng Cộng sản Việt Nam-------(------- Đăk Sao, ngày 12 tháng 10 năm 20đơn xin vào đảngKính gửi: Chi trường TH Đăk Sao Đảng uỷ: xã Đăk SaoTôi tên là: A Sinh ngày tháng năm 19Nơi sinh: Làng Nhỏ – Đăk Sao – Tu Rông – Kon TumDân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viênTrình độ văn hoá: 12/12

[Ẩn quảng cáo]