Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đơn xin vào Đảng

Lượt xem:3396|Tải về:36|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI THU HOẠCHHọ và tên: Trịnh Thanh HuỳnhQuê quán: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng TrịĐơn vị công tác: Trường THCS Tôn Thất ThuyếtĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-------(-------Vĩnh Thạch, ngày 5 tháng 7 năm 2008ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tôn Thất Thuyết Đảng uỷ: xã Vĩnh ThạchTôi tên là: Trịnh Thanh Huỳnh . Sinh ngày 11 tháng 02 năm 1975Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng TrịDân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viênTrình độ văn hoá: 12/12Quê quán: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng TrịNơi ở hiện nay: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Đơn vị công tác: Trường THCS Tôn Thất ThuyếtChức vụ chính quyền, đoàn thể: .....Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày 26 tháng 3 năm 1991Tại: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng TrịĐược chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày ... tháng ... năm .....Tại: .....Qua nghiên cứu...