/2

đơn xin vào đảng CSVN

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1512|Tải về: 17

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-------(-------BMT, ngày 15 tháng 8 năm 2010ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: Chi bộ: ………………………… tỉnh Đắk Lắk Đảng uỷ: ………………………………………. Tôi tên là: ……………. Sinh ngày ….tháng … năm …. Nơi sinh: …………………………………………………………….. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: …………………… Trình độ văn h

[Ẩn quảng cáo]