Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đơn xin vào đảng CSVN

Lượt xem:831|Tải về:10|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-------(-------BMT, ngày 15 tháng 8 năm 2010ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: Chi bộ: ………………………… tỉnh Đắk Lắk Đảng uỷ: ………………………………………. Tôi tên là: ……………. Sinh ngày ….tháng … năm …. Nơi sinh: …………………………………………………………….. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: …………………… Trình độ văn hoá: 12/12 Quê quán: …………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay: …………………………………………………..tp BMT, Đắk Lắk Đơn vị công tác: ………………………………………………………. Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Uỷ viên BCH Công đoàn Sở Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: . Tại: Trường ……………………….., Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng...