/3

Đơn xin vào Đảng( Lưu ý viết tay theo mẫu)

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 50506|Tải về: 379

(Lưu ý: Yêu cầu các quần chúng viết tay theo mẫu) Đảng cộng sản Việt Namđơn xin vào đảngKính gửi: - Chi ủy Chi bộ Trường THCS Hai Bà Trưng - Đảng ủy: Phường Thanh Lương- Tên tôi là: Nguyễn Thị Biên Sinh ngày 24 tháng 06 năm 1979- Nơi sinh: Điện Biên- Quê quán: Quỳnh Hồng- Quỳnh Phụ- Thành phố Thái Bình.- Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không- Trình độ học vấn: Đại học- Nơi ở hiện nay: Thông Tương Chúc- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì- Hà Nội.- Nghề nghiệp: Kế toán- Đơn vị công tác: Trường THCS Hai Bà Trưng- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ trưởng Tổ Văn phòng.- Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng……năm……tại……………- Được xét là cảm tình Đảng ngày 15 tháng 03 năm 2008 tại chi bộ Trường THCS Hai Bà Trưng.Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của...