/2

đóng chủ đề

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 212|Tải về: 1

Chủ đề: Thời gian thực hiện: 5 Tuần Từ ngày25/10 =>26/11/2010I. Đóng chủ đề: “ Bản Thân ”.- Cho trẻ hát bài “nắm tay thân thiết ”.- Hỏi bài hát nói gì ?- Các con vừa học chủ đề gì ?- Trong chủ đề con thích nhất chủ đề nhánh nào?- Con hãy kể lại những điều ấn tượng nhất về chủ đề : “Bản thân ”- Con có thể hiện điều đó qua các tiết mục văn nghệ... về chủ đề không?- Cho trẻ cất bớt sản phẩm của chủ đề “Bản thân”.- Trang trí một số hình ảnh về chủ đề mới. “Gia đình”II. chuẩn bị cho chủ đề mới: “Gia Đình ” Coõ giaựo chuaồn bũ moọt soỏ caực loaùi tranh aỷnh caột tửứ hoùa baựo veà hỡnh aỷnh veà gia ủỡnh cuỷa beự, ủoà duứng, nguyeõn vaọt lieọu mụỷ phuùc vuù cho chuỷ ủeà, Taọn duùng bỡa, lũch cuừ taùo bửực tranh lụựn veừ gia ủỡnh...