Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC

Lượt xem:309|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ. Chủ đề nhánh: AO THIÊN NHIÊN THÚ. Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 07 tháng 01 năm 2011 I. Yêu cầu: - Thực hiện được một số vận động: nhảy từ trên cao xuống, nhảy xa, ném xa bằng hai tay. - Biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật, vận động cách kiếm ăn, thức ăn của một số động vật sống dưới nước. Phân biệt được điểm giống và khác nhau của một số con vật sống dưới nước.( nước mặn và nước ngọt). - Biết có rất nhiều loại vật sống dưới nước cùng cá. - Biết lợi ích của một số con vật sống dưới nước và những món ăn được chế biến từ động vật sống dưới nước với các bữa ăn hàng ngày của gia đình. - Biết phân loại các con vật theo môi trường sống và ích lợi. - Hình thành cho trẻ...