/9

duong thang va mat phang song song

Upload: HuongNinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 232|Tải về: 0

Chào mừng qúy thầy cô về dự tiết học Toán lớp 11C2 Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng Cho đường thẳng d và mặt phẳng (?). Nêu các trường hợp về số giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng trong không gian? Đường thẳng song song với mặt phẳng Đường thẳng cắt mặt phẳng Đường thẳng nằm trong mặt phẳng Định lí 1: Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) và d song song với đường thẳng d’ nằm trong (α) thì d song song với (α). A B C D * Chứng minh: MN//(BCD) MN là đường trung bình của ΔABC. BC (BCD) MN//BC Định lí 2: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Nếu mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a. b Hệ quả: Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song song với đường thẳng đó. Định lí 3: Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. M b a b’ đáp án: D