/2

Đường trung bình của hình thang

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 358|Tải về: 0

Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 6 : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG I. Mục tiêu : Làm cho HS nắm được định nghĩa và các định lý 3,4 về đường trung bình của hình thang Học sinh biết sử dụng các tính chất của đường trung bình để tính toán , chứng minh doạn thẳng bằng nhau II. C

[Ẩn quảng cáo]