/126

GA. Bồi dưỡng HSG Tiếng việt 4 + 5

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 503|Tải về: 11

PHềNG GD - ĐT CAN LỘCtrường tiểu học KIM ----------------(((--------------- GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt Lớp 4 - 5  Tháng 9 – Năm 2010 *NỘI DUNG : Trang:Phần I : Luyện từ và câu : 1) Cấu tạo từ.....4 2) Cấu tạo từ phức.....83) Từ loại. 3.1-Danh từ, động từ, tính từ.....13 3.2- Đại từ, đại từ xưng hô.....20 3.3- Quan hệ từ.....224) Các lớp từ: 4.1- Từ đồng nghĩa.....24 4.2- Từ trái nghĩa.....27 4.3- Từ đồng âm.....28 4.4- Từ nhiều nghĩa.....295) Khái niệm câu.....326)Các thành phần của câu (cấu tạo ngữ pháp của câu).....357)Các kiểu câu (chia theo mục đích nói): 7.1- Câu hỏi.....40 7.2- Câu kể.....41 7.3- Câu khiến.....44 7.4- Câu cảm.....448) Phân loại câu theo cấu tạo.....45 9) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.....4810) Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.....5111) Dấu câu.....5212) Liên kết câu.....54Phần II: Tập làm văn:1) Bài tập về...