/3

GA vẽ người thân trong gđ

Upload: TrinhDuyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 728|Tải về: 4

Thứ 6 ngày 12/11/2010Hoạt động có chủ đích.Tạo hình: - HĐC: Vẽ người thân trong gia đình.( Đề tài). - HĐKH: MTXQ, ÂN. 1. Mục tiêu: - Kiến thức: Trẻ biết kết hợp những nét cơ bản để thể hiện những ấn tượng về người thân của mình trong việc nêu đặc diểm riêng như: đầu , tóc kính ,râu , nét mặt , nếp n

[Ẩn quảng cáo]