/25

Gaio an Lich Su 8 tu bai 26 - 29

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2491|Tải về: 11

Tuần:23Ngày soạn: 15/2/2009Tiết:40. Ngày dạy: 16/2/2009Bài 26PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX(T1)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nguyên nhân và diễn biến của cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế 5.7.1885, đó là sự kiện mở đầu của phong trào Cần Vương chống P

[Ẩn quảng cáo]