/25

Gaio an Lich Su 8 tu bai 26 - 29

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1969|Tải về: 10

Tuần:23Ngày soạn: 15/2/2009Tiết:40. Ngày dạy: 16/2/2009Bài 26PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX(T1)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nguyên nhân và diễn biến của cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế 5.7.1885, đó là sự kiện mở đầu của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX.- Những nét khái quát nhất của phong trào Cần Vương (giai đoạn đầu từ 1858-1888); qui mô, tính chất.-Vai trò của các văn thân, sỹ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương.2. Kĩ năng: Sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh.3. Thái độ: Giáo dục cho HS lòng yêu nước, tự hào dân tộc.-Trân trọng và biết ơn những văn thân, sỹ phu yêu nước đã hy sinh vì độc lập dân tộc.II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:-Cần làm rõ: Phe chủ chiến là những người có ý thức chống Pháp, hình thành trong thời gian từ 1858-1884, do Tôn...