/12

Gây hứng thú cho học sinh trong dạy học vật lý 8 (cấp huyện)

Upload: QuangNghiaVo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 344|Tải về: 4

A. Phần mở đầuI. Lý do chọn đề tài.Việt nam đang trên đà phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân đang hăng say xây dựng đất nước theo mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Quyết tâm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Cùng với cuộc vận động “ Nói k

[Ẩn quảng cáo]