/7

GIÁ TRỊ VĂN HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC

Upload: NguyenNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 297|Tải về: 1

Tiết GIÁ TRỊ VĂN HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC Ngày soạn: 22. 3. 09 Ngày giảng: Lớp giảng: 12A1 12A2 12A3 Sĩ số: A. Mục tiêu bài học Qua giờ học, nhằm giúp học sinh Nắm được những giá trị cơ bản của tác phẩm văn học Hiểu được những nét bản chất của hoạt động tiếp nhận văn học B. Phương ti

[Ẩn quảng cáo]