/5

Giai bai tap sinh 9

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 269|Tải về: 0

Cách giải bài tập thuộc quy luật MenĐen Thờng qua 3 bớc:- Bớc 1: Qui ớc gen + Nếu đề bài cha qui ớc gen thì cần xác định tính trội lặn dựa vào các tỉ lệ quen thuộc rồi qui ớc- Bớc 2: Biện luận để xác định KG, KH của cặp bố mẹ- Bớc 3: Lập sơ đồ lai, nhận xét tỉ lệ KG, KH và giải quyết các yêu cầu khác của bài3. Bài tập vận dụngBài 1: ở lúa, hạt đục trội hoàn toàn so với hạt trong. Cho lúa hạt đục thuần chủng thụ phấn với lúa hạt tronga. Xác định kết quả thu đợc ở F1 và F2b. Nếu cho cây F1 và F2 có hạt gạo đực nói trên lai với nahu thì kết quả nh thế nào?Giải: Qui ớc A : đục a : tronga. Cây P có gạo hạt trong có kiểu gen: aa Cây P có gạo hạt trong có...