/5

Giai bai tap sinh 9

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 553|Tải về: 2

Cách giải bài tập thuộc quy luật MenĐen Thờng qua 3 bớc:- Bớc 1: Qui ớc gen + Nếu đề bài cha qui ớc gen thì cần xác định tính trội lặn dựa vào các tỉ lệ quen thuộc rồi qui ớc- Bớc 2: Biện luận để xác định KG, KH của cặp bố mẹ- Bớc 3: Lập sơ đồ lai, nhận xét tỉ lệ KG, KH và giải quyết các yê

[Ẩn quảng cáo]