/7

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA 2009

Upload: DoHoangHP.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 190|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ, khối A - Mã đề : 825 Giáo viên giải: GV Phan Văn Cao (ĐT: 3767946. DĐ: 01695940425) Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 2

[Ẩn quảng cáo]