Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

Giai de thi vao 10 tinh Hai Duong cac nam

Lượt xem:116|Tải về:0|Số trang:18 | Ngày upload:18/07/2013

     ĐỀ THI TS VÀO 10 TỈNH HẢI DƯƠNG Năm học : 2008 – 2009 Khoá thi ngày 26/6/2008 - Thời gian 120 phút. ( Đợt 1 ) Câu I (3 điểm): 1) Giải các phương trình sau: a) b) x(x + 2) – 5 = 0 2) Cho hàm số y = f(x) = a) Tính f(-1) b) Điểm có nằm trên đồ thị hàm số không ? Vì sao ? Câu II (2 điểm): 1) Rút gọn biểu thức P = với a > 0 và a 4. 2) Cho pt: Tìm m để pt có 2 nghiệm thoả mãn : Câu III (1 điểm): Tổng số công nhân của hai đội sản xuất là 125 người. Sau khi điều 13 người từ đội thứ nhất sang đội thứ hai thì số công nhân của đội thứ nhất bằng số công nhân của đội thứ hai. Tính số công nhân của mỗi đội lúc đầu. Câu IV (3 điểm): Cho đường tròn tâm O. Lấy điểm A ở ngoài đường tròn (O), đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại 2 điểm B, C (AB 1, Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp. 2, Gọi M là giao điểm thứ hai của đường thẳng FB với đường tròn (O). Chứng minh DM AC. 3, Chứng minh CE.CF + AD.AE = AC2. Câu V (1 điểm): Cho biểu thức : B = (4x5 + 4x4 – 5x3 + 5x – 2)2 + 2008. Tính giá trị của B khi x = Lời giải đề thi vào THPT Tỉnh Hải Dương 2008 - 2009 ( Đợt 1 ) Câu I: 1) a) b) x(x + 2) – 5 = 0 x2 + 2x – 5 = 0 ’ = 1 + 5 = 6 . Phương trình có hai nghiệm phân biệt : x1,2 = . 2) a) Ta có f(-1) = . b) Điểm có nằm trên đồ thị hàm số y = f(x) = . Vì . Câu II: 1) Rút gọn: P = = = = . 2) ĐK: ’ > 0 1 + 2m > 0 m > . Theo đề bài :  . Theo Vi-ét : x1 + x2 = 2 ; x1.x2 = -2m. 1 + 4m2 + 4 + 4m = 5 4m2 + 4m = 0 4m(m + 1) = 0 m = 0 hoặc m = -1. Đối chiếu với ĐK m = -1 (loại), m = 0 (t/m). Vậy m = 0. Câu III: Gọi số công nhân của đội thứ nhất là x (người). ĐK: x nguyên, 125 > x > 13. Số công nhân của đội thứ hai là 125 – x (người). Sau khi điều 13 người sang đội thứ hai thì số công nhân của đội thứ nhất còn lại là x – 13 (người) Đội thứ hai khi đó có số công nhân là 125 – x + 13 = 138 – x (người). Theo bài ra ta có phương trình : x – 13 = (138 – x) 3x – 39 = 276 – 2x 5x = 315 x = 63 (thoả mãn). Vậy đội thứ nhất có 63 người. Đội thứ hai có 125 – 63 = 62 (người). Câu IV: 3) Xét hai tam giác ACF và ECB có góc C chung , . Do đó hai tam giác ACF và ECB đồng dạng  (1). Tương tự ABD và AEC đồng dạng (vì có chung, ).  (2). Từ (1) và (2) AD.AE + CE.CF = AC.AB + AC.CB = AC(AB + CB) = AC2. Câu V: Cách 1 Ta có x = . x2 = ; x3 = x.x2 = ; x4 = (x2)2 = ; x5 = x.x4 = . Xét 4x5 + 4x4 – 5x3 + 5x – 2 = 4. + 4. - 5. + 5. - 2 = = -1.