/1

GIẢI LÝ VỀ LỤC HẠI (THIÊN CAN KHẮC HỢP CHO VỢ CHỒNG)

Upload: DoSang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1296|Tải về: 1

GIẢI LÝ VỀ LỤC HẠI, TỨ TUYỆT, BÁT SAN, THIÊN CAN KHẮC HẠP CHO VỢ CHỒNGTử vi đã xác định rằng hôn nhân nên tránh Tứ Tuyệt và Lục Hải bởi phạm vào là mạng hệ không lường. Đường tử tuất hiếm muộn bất thường và duyên nợ cũng như nghiệp danh nửa chừng lở dở. Theo đó chúng ta nên biết để giữ cho chính bản thân và anh em, con cái trưởng thành để sau này khi cần tác hợp lứa đôi. Về tứ tuyệt : người tuổi Tý kỵ tuổi Tỵ, tuổi Dậu kỵ tuổi Dần, tuổi Ngọ kỵ tuổi Hợi và tuổi Mẹo kỵ tuổi Thân. Hơn thế nữa phép gả cưới còn tránh 4 tuổi bất lợi ( gọi là tứ hành xung ) gồm có : Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu Thìn, Tuất, sửu, Mùi Thân, Dần, Tỵ, Hợi Nhược bằng phạm phải vợ chồng ắt gian truân, gia đạo tắùc biến và như thế...