/1

GIẢI LÝ VỀ LỤC HẠI (THIÊN CAN KHẮC HỢP CHO VỢ CHỒNG)

Upload: DoSang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1911|Tải về: 1

GIẢI LÝ VỀ LỤC HẠI, TỨ TUYỆT, BÁT SAN, THIÊN CAN KHẮC HẠP CHO VỢ CHỒNGTử vi đã xác định rằng hôn nhân nên tránh Tứ Tuyệt và Lục Hải bởi phạm vào là mạng hệ không lường. Đường tử tuất hiếm muộn bất thường và duyên nợ cũng như nghiệp danh nửa chừng lở dở. Theo đó chúng ta nên biết để giữ cho chính bản

[Ẩn quảng cáo]