/65

Giải PT chứa dấu giá trị tuyệt đối

Upload: TuPhamTuan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 441|Tải về: 1

phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 1 . (1) c PT vô nghiệm c = 0 => => Nghiệm của phương trình (1) c > 0 => f(x) = c hoặc f(x) = - c => Nghiệm của phương trình (1) Ví dụ 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dạng 2 : (2) Nếu f(x) 0 (2a) thì => PT đã cho f(x) = g(

[Ẩn quảng cáo]