/65

Giải PT chứa dấu giá trị tuyệt đối

Upload: TuPhamTuan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 190|Tải về: 1

phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 1 . (1) c PT vô nghiệm c = 0 => => Nghiệm của phương trình (1) c > 0 => f(x) = c hoặc f(x) = - c => Nghiệm của phương trình (1) Ví dụ 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dạng 2 : (2) Nếu f(x) 0 (2a) thì => PT đã cho f(x) = g(x) (2b) Giải (2b) , đối chiếu ĐK (2a) => Nghiệm của PT (2) Nếu f(x) 0 (2c) thì => PT đã cho f(x) = g(x) (2d) Giải (2d) , đối chiếu ĐK (2c) => Nghiệm của PT (2) Ví dụ 2 : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Dạng 3 : f(x) = g(x) hoặc f(x) = - g(x) Ví dụ 3 : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dạng 4 : Ví dụ 4 : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)