/2

Giai Violympic vong 15lop5 phan1

Upload: NguyenDucAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 292|Tải về: 1

Vòng 15 Lớp 5 Phan 1 Bài 1: Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 5 và biết tổng 2 số bằng 185. Giải: Ta lấy tổng – 5 = 185 – 5 = 180 ( Qui tắc trong phép chia dư ta chặt bỏ) Tổng mới là: 180 Tỉ là kết quả của phép chia: vậy tỉ là :  Số bé là: 180 : 4 x1 = 45 Số lớn

[Ẩn quảng cáo]