/8

Giáo án 11: Ancol

Upload: NgoiSaoTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 365|Tải về: 3

Chương 8 DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Tiết: 55. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON Soạn: 15/ 3/ 08 I. Mục t

[Ẩn quảng cáo]