/4

Giáo án 11 theo chuẩn KT - KN

Upload: TuyetNhungDoan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 190|Tải về: 0

TUẦN 07Ngày soạn: 02/10/2011Ngày dạy: 03/10/2011Trường THPT Phan Đình PhùngNgười soạn: Đỗ Văn BínhTIẾT 07 BÀI: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: Học xong bài này, học sinh cần: - Biết rõ sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc dẫn tới mâu thuẫn giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX về vấn đề thuộc địa. Đây là nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. - Trình bày được diễn biến chính của chiến tranh thế giới thứ nhất trên lược đồ. - Biết được kết cục của chiến tranh. 2. Về kỹ năng: - Biết đánh giá và hiểu được một số vấn đề lịch sử như: Nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp. - Biết trình bày được diễn biến chính của chiến tranh thế giới thứ nhất trên lược đồ...