/8

giao an 24 -36 thang ( đồ dùng trong gđ )

Upload: TrinhDuyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3511|Tải về: 8

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN NHÁNH 4 ĐỒ DÙNG ĐỂ UỐNG Thời gian thực hiện : 1 tuần ( từ 29/11-03/12) Người soạn : Kiều Thị Hiền Hoạt độngThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Đón trẻ - thể dục sáng- cô ân cần niềm nở đón trẻ vào lớp - trao đỏi với phụ huynh về tình hình của trẻ - nhắc trẻ cất dọn đồ dùng đồ ch

[Ẩn quảng cáo]