/85

Giáo án 4 tuổi Chủ đề Các hiện tương tự nhiên

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1829|Tải về: 23

CHỦ ĐỀ: CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN(Thời gian thực hiện 2 tuần từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2010)A – MỤC ĐÍCH YÊU CẦUI.PHÁTTRIỂN THỂ CHẤT- Phát triển các cơ nhỏ của đoi bàn tay thông qua các hoạt động.- Phát triểncác cơ lớn qua các bài tập vận động, các trò chơi vận động phù hợp chủđề.- Ph

[Ẩn quảng cáo]