Giáo án 4 tuổi - powerpoint Body Activities

Upload: NganGiang.dokovn|Ngày: 05/03/2013|Lượt xem: 484|Tải về: 4

Giáo án 4 tuổi - powerpoint: Body Activities

Giáo Án Điện Tử(Power Point)

BODY ACTIVITIES( Những hoạt động cơ thể)

LESSON1 : BODY ACTIVITIES

¯ Aim: Learn and practice in some activities vocabulary

¯ Objectives: by the end of the lesson ,students will be able to talk and do about some activities

¯ Teaching aid: text book , pictures, power point

Lesson 1 : Body Activities

I>Warm up

II>Presentation

-Vocabulary:

1.walk (v) đi bộ (mime,pict)

T: Look at the picture.

Slide 2,3,4

Teacher models(2)-Chorally(2)-individually(3)

2. hop(v): Nhảy (mime,pict)

T: Look at the picture

Slide 5,6,7

3. run(v): chạy (mime,pict)

T: Look at the picture

Slide 8,9,10

4.swim(v) : bơi (mime,pict)

T: Look at the picture

Slide 11,12,13

¯Checking Vocabulary: show the students some real videos about the activities.

Teacher mimes , students do.

III>Practice

IV>Production:Game

Đây là Giáo án điện tử dành cho giáo viên mẫu giáo dạy về các hoạt động cơ thể như:hop,run,walk,swim .

Bài giảng tiếng hành đầy đủ các bước lên lớp,qua đó giáo viên có thể học hỏi những game sáng tạo mới lạ.

Đặc biệt trong bài giảng có nhiều hình ảnh sinh động kèm theo các video clip vô cùng ngộ nghĩnh khiến các bạn nhỏ rất thích học.

Chú ý: bạn nào cần biết rõ thêm các bước tiến hành giảng dạy như thế nào,xin download thêm phần lesson plan của bài này.Các bạn tìn tho từ khóa sau:

Lesson plan:BODY ACTIVITIES( Những hoạt động cơ thể)

[Ẩn quảng cáo]