Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/22

GIÁO ÁN 5 TUỔI CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

Lượt xem:2747|Tải về:34|Số trang:22 | Ngày upload:09/11/2012

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT(Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/11 đến 27/02/2010)Chủ đề nhánh: MỘT SỐ LOẠI CÂYTuần: 19 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/01 đến 15/01/2010)NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI KIỂM TRA1. Ưu điểm- Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng ngày: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Thiết kế các hoạt động có chủ đích/ngày theo chủ đề:……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………………………………………………………………………………- Thực hiện đánh giá:……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………………….……….………….……………………………………………………………………………………………………………………2. Tồn tại cần khắc phục:……………………………………………………………………………………….………………………………………………..…….………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………………………………… … ………….., Ngày…..tháng….n ăm…… Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên)TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNGNỘI DUNG HOẠT ĐỘNGMỤC ĐÍCHYÊU CẦUCHUẨN BỊHƯỚNG DẪN CỦAGIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺĐÓN TRẺ,THỂ DỤC SÁNG1. ĐÓN TRẺ:-Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô.hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.- Có thể cho trẻ quan sát 1 số loại cây có ở trong lớp, quan sát chồi non và cho trẻ kể tên 1 vài cây trẻ biết.- Cho trẻ tìm hiểu, trao đổi về tác dụng của cây đối với...