/22

GIÁO ÁN 5 TUỔI CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3504|Tải về: 41

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT(Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/11 đến 27/02/2010)Chủ đề nhánh: MỘT SỐ LOẠI CÂYTuần: 19 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/01 đến 15/01/2010)NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI KIỂM TRA1. Ưu điểm- Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng ngày: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

[Ẩn quảng cáo]