/34

Giao an 7 tiét 1 đến tiết 10

Upload: MaHaNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 111|Tải về: 0

Tuần: 1Tiết: 1Phần một khái quát lịch sử thế giới trung đạiBài:1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu âu ( Thời Sơ - Trung kì trung đại )NS: 16 / 08 / 08NG: 18 / 08 / 08 I . Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm:- Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội ( bao gồm 2 giai cấp cơ bản ),- Hiếu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.- Hiếu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào; kinh tế trong thành thị trung đại khác với kinh tế lãnh địa ra sao. 3. Kĩ năng:- Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định các quốc gia phong kiến.- Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu. 2. Tư tưởng:- Bồi dưỡng nhận thức cho học sinh về...