/34

Giao an 7 tiét 1 đến tiết 10

Upload: MaHaNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 206|Tải về: 0

Tuần: 1Tiết: 1Phần một khái quát lịch sử thế giới trung đạiBài:1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu âu ( Thời Sơ - Trung kì trung đại )NS: 16 / 08 / 08NG: 18 / 08 / 08 I . Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm:- Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu x

[Ẩn quảng cáo]