giao an am nhac lop 9 ca nam chuan

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 620|Tải về: 3

Giáo án môN ÂM NHạC lớp 9. năm họC 2009-2010phần I: kế hoạch giảng dạy bộ mônI. Lớp giảng dạy: Khối 9; Tổng số học sinh: 93.- Tổng số tiết cả năm:35; Số tiết/tuần: 1 tiết/ tuần. - Kỳ 1: 18Tiết; Số tiết/tuần:1 tiết/tuần. Kỳ 2: Chỉ thực hiện trong học kì I.II. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm

Giáo án môN ÂM NHạC lớp 9. năm họC 2009-2010
phần I: kế hoạch giảng dạy bộ môn

I. Lớp giảng dạy: Khối 9; Tổng số học sinh: 93.
- Tổng số tiết cả năm:35; Số tiết/tuần: 1 tiết/ tuần.
- Kỳ 1: 18Tiết; Số tiết/tuần:1 tiết/tuần. Kỳ 2: Chỉ thực hiện trong học kì I.
II. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy bộ môn:
1. Thuận lợi:
- Cơ sở vật chất đảm bảo.
- Các đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.
- Sách giáo khoa bộ môn đầy đủ.
- Giáo viên được tập huấn dạy môn âm nhạc theo phương pháp mới.
- Đa số học sinh được làm quen nắm bắt được cơ bản về âm nhạc.
2. Khó khăn:
- Các em học sinh là con em dân tộc thiểu số, nói còn ngọng, phát âm chưa chuẩn.
- Chưa có phòng học riêng cho bộ môn,
- Các em học sinh ở các xã chưa được tiếp thu nhiều vơi bộ môn âm nhạc, dẫn tới việc học nhạc còn khó khăn.
III. Mục tiêu môn dạy
1. Kiến thức:
- Học sinh hát tốt các bài hát trong chương trình, nắm bắt được cơ bản các kiến thức về nhạc lý, tập đọc nhạc.
- Giáo dục học sinh tình cảm của mình qua mỗi bài học.
- Giúp học sinh có thái độ đúng đắn trong việc học âm nhạc.
2. Kỹ năng:
- Học sinh luyện tập kỹ năng hát tập thể, đơn ca, lĩnh xướng...
- Đọc đúng nhạc, hát tốt tập đọc nhạc.
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh tình cảm của mình qua mỗi bài học.
- Giúp học sinh có thái độ đúng đắn trong việc học âm nhạc.
IV. Mục tiêu phấn đấu
1. Khảo sát chất lượng đầu kỳ I:
+ Lớp 9a: Tổng số 30 học sinh.
- Chất lượng cụ thể:
G: 0 HS = 0%; K:14 HS = 46,6%; TB:16 HS = 53,3%; Y:... HS = ....%; Kém:... HS = .....%.
+ Lớp 9b: Tổng số 32 học sinh.
- Chất lượng cụ thể:
G: 2 HS = 6,6%; K:15 HS = 50%; TB:13HS = 43,3%; Y:... HS = ....%; Kém:... HS = .....%.
+ Lớp 9c: Tổng số 31 học sinh.
- Chất lượng cụ thể:
G: 3 HS = 9,6%; K:15 HS = 48,3%; TB:13HS =43,3%; Y:... HS = ....%; Kém:... HS = ......%.
2. Mục tiêu phấn đấu cuối kỳ I
+ Lớp 9a: Tổng số 30 học sinh.
- Chất lượng cụ thể:
G:1 HS = 3,3%; K:14HS = 46,6%; TB:15 HS =50%; Y:... HS = ....%; Kém:... HS = ......%.
+ Lớp 9b: Tổng số 32 học sinh.
- Chất lượng cụ thể:
G:2 HS = 6,6%; K:17 HS = 50%; TB:13HS = 43,3%; Y:... HS = ....%; Kém:... HS = ......%.
+ Lớp 9c: Tổng số 31 học sinh.
- Chất lượng cụ thể:
G:3 HS = 9,6%; K:15 HS = 48,3%; TB:13 HS =43,3%; Y:... HS = ....%; Kém:... HS = ......%.
3. Biện pháp thực hiện:
1. Giáo viên:
- Thực hiện giảng dạy
[Ẩn quảng cáo]