Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

giao an bat dang thuc trong tam giac

Lượt xem:157|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:18/07/2013

Họ tên: Bùi Thu Hương Giáo sinh thực tập lớp 7A2 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tuyết Vân Tiết 51: Quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác. Mục tiêu: - HS nắm vững được quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của một tam giác từ đó biết được ba đoạn thẳng có độ dài như thế nào thì không thể là ba cạnh của một tam giác. - HS hiểu cách chứng minh định lí bất đẳng thức trong tam giác dựa trên quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác - Luyện cách chuyển từ một định lí thành một biểu thức và ngược lại. - Bước đầu biết vận dụng bất đẳng thức trong tam giác để giải toán. B. Chuẩn bị: - GV: + Phấn mầu thước chia khoảng… - HS: + Ôn tập về quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, qui tắc chuyển vế trong bất đẳng thức. + Thước thẳng, bảng nhóm, phấn màu… C. Tiến trình Dạy – Học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và hướng vào bài mới HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng  -GV: Bài 1: cho tam giác ABC với BC=7cm, AB=5cm, AC=6cm. hãy nêu cách vẽ tam giác. (gv vẽ nhanh theo lời hs nói) -GV: gv chốt lại cách vẽ - GV: Bài 2: Hãy vẽ một tam giác có số đo 3 cạnh như sau: MN=1cm, NP=2cm, MP=4cm. (gv treo bảng phụ) -GV: gv hỏi hs có vẽ được tam giác ko? -HS: + vẽ đoạn thẳng BC=7cm + vẽ cung tròn tâm B bán kính 5cm. vẽ cung tròn tâm C với bán kính bằng 6cm + 2 cung cắt nhau tại điểm A. nối AB,AC ta được ΔABC phải dựng -HS:hs vẽ ra nháp -HS: với số đo này không vẽ được tam giác T51: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức trong tam giác.   - GV: không phải 3 độ dài nào cũng là độ dài 3 cạnh của tam giác,vậy độ dài 3 cạnh của tam giác có mối quan hệ với nhau ntn? Chúng ta cùng trả lời câu hỏi này qua bài hôm nay Tiết 51: quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác.bất đẳng thức tam giác. .    Hoạt động 2: Bất đẳng thức trong tam giác -GV: tại sao với số đo bài 1 ta vẽ được tam giác, còn số đo bài 2 lại không vẽ được? hãy nhận xét và so sánh các số đo sau trong ΔABC: AB+AC với BC AB+BC với AC AC+BC với AB Còn ΔMNP: MN+NP với MP MN+MP với NP NP+MP với MN => Vậy theo các em với độ dài 3 cạnh như thế nào thì vẽ được tam giác? Còn độ dài ntn thì ko vẽ được? -GV: vậy khi tổng độ dài 2 cạnh lớn hơn độ dài cạnh còn lại thì ta vẽ được tam giác.đây chính là nội dung định lý tr 61 sgk Ta có định lí: (tr61) -GV: vẽ hình lên bảng:  -GV: +cho tam giác ABC,một bạn hãy đứng lên phát biểu lại định lý theo hình vẽ +yêu cầu một học sinh viết GT, KL của định lí. - HS: so sánh các độ dài -HS: trả lời miệng tổng độ dài 2 cạnh lớn hơn số đo cạnh còn lại thì tam giác vẽ được. tổng độ dài 2 cạnh nhỏ hơn số đo cạnh còn lại thì ko vẽ được -HS: đọc định lý -HS: gt ΔABC kl AB+AC>BC AB+BC>AC AC+BC>AB 1, Bất đẳng thức tam giác - Định lí: SGKtr61 -CM: SGK   -GV: chúng ta sẽ cùng chứng minh định lý thông qua bài toán sau: gt ΔABC, D € tia đối AB AC=AD Kl BD>BC Góc ADC = góc ACD =>GócBCD=GócBCA+GócACD =>GócBCD=GócBCA+GócBDC =>Góc BCD > GócBDC => BD > BC -giải được bài toán này cũng có nghĩa là ta chứng minh được định lý.BD>BC=> AB+AC>BC. Một hs đứng lên trình bày lại bài toán bằng miệng và cả lớp ghi cm