/8

Giáo án bồi dưỡng 9

Upload: TrangThao.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 477|Tải về: 0

Thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2009 Buổi 1: : Văn bản nhật dụngI. Các văn bản nhật dụng ở lớp 9: 3 văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh, Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.II. Nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật:III. Bài tập: Bài 1

[Ẩn quảng cáo]