Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giáo án bồi dưỡng 9

Lượt xem:279|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:10/11/2012

Thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2009 Buổi 1: : Văn bản nhật dụngI. Các văn bản nhật dụng ở lớp 9: 3 văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh, Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.II. Nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật:III. Bài tập: Bài 1:Cho đoạn văn:“Trong cuộc đời … đến một mức khá uyên thâm”.Các từ truân chuyên, trùng dương, uyên thâm thuộc loại từ gì (xét về nguồn gốc)? Giải nghĩa các từ đó?Có thể thay thế các từ đó bằng các từ đồng nghĩa khác được không? Vì sao? Nêu tác dụng của các từ đó đối với nội dung đoạn văn.Yêu cầu: - đó là các từ Hán Việt.Không thay thế được vì các từ này có sắc thái trang trọng, phù hợp khi nói về lãnh tụ.Giải nghĩa: tham khảo phần...