/14

Giáo án bồi dưỡng chuyên đề Văn 6

Upload: GiLaNo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 512|Tải về: 9

Soạn: 30/ 08/ 2009 chủ đề 1: Giảng: / 09/ 2009 Một số vấn đề về truyện dân gian việt nam và nước ngoài I. Mục tiêu cần đạt: - Giúp hs ôn luyện, củng cố kiến thức cơ bản về truyện dân gian. - Hs nắm được những đặc điểm tiêu biểu của các thể loại truyện kể dân gian đã học. - Hs nắm chắc được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, một số chi tiết NT tiêu biểu và ý nghĩa của từng truyện. II. Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: Sĩ số: 6B: 6E: 2. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ 3. Nội dung: Hoạt động của Gv và Hs Nội dungTruyền thuyết là gì?Đặc điểm tiêu biểu của truyền thuyết?Hãy nêu những nét chính về nd và nt của một số truyền thuyết VN mà em đã học và đọc thêm?Nhân vật Thánh Gióng hiện lên như thế nào trong truyền thuyết cùng tên?I....