/26

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6-hay

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 514|Tải về: 10

Chuyªn ®Ò 1: Số phần tử của một tập hợp.Tập hợp con 1.Một tập hợp có thể có một ,có nhiều phần tử, có vô số phần tử,cũng có thể không có phần tử nào. 2.Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng.tập rỗng kí hiệu là : Ø. 3.Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập

[Ẩn quảng cáo]