/42

Giáo án bồi dưỡng Toán 8

Upload: HuyenLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 192|Tải về: 0

Chương I: Phép nhân và phép chia đa thức * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 1,2,3 . chủ đề: Nhân đa thức   I. Mục tiêu: -Củng cố các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức -Rèn kỹ năng nhâ

[Ẩn quảng cáo]