/244

Giáo án - Buổi 2- Lớp 1( CKTKN)- Cả năm

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 5586|Tải về: 168

Tuần 1Thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2009Tiếng việtổn định tổ chức I. Mục tiêu: - Giúp học sinh nắm được các qui định, nền nếp khi học môn tiếng việt. - Giáo viên kiểm tra, nắm bắt việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh. II. Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra các đồ dùng học tập của học sinh - Gv ch

[Ẩn quảng cáo]