/30

giao an buoi chieu lop 5 ca nam

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1997|Tải về: 6

Môn: Tiếng việt( ôn) Tên bài : Danh từ Lớp dạy:4E GV giảng: Nguyễn Thị ThuýI/ Mục tiêu bài dạy:-Kiến thức: Học sinh cần hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật( ngời, vật, hiện tợng, khái niệm hoặc đơn vị. -Kỹ năng : Nhận biết đợc danh từ trong câu, sửa đợc câu sai.-Thái độ: bồi dỡng thói quen dung

[Ẩn quảng cáo]