/28

Giao án chim và côn trùng 5 tuổi

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4008|Tải về: 24

Chủ đề 5: thế giới động vật xung quanh bé(4 tuần)Chủ đề nhánh 4: Côn trùng- Chim Thực hiện: Từ ngày: 26/12 – 30/12 / 2011 ( 1 tuần)I) MỤC TIÊU:1, Phát triển thể chất:*Dinh dưỡng và sức khỏe:- Trẻ hiểu lợi ích, giá trị dinh dưỡng của các món ăn chế biến từ chim -côn trùng- Quan sát các món ăn đươc ch

[Ẩn quảng cáo]