/6

Giáo án chữ cái g,y

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1968|Tải về: 15

GIÁO ÁN MÔN LÀM QUEN CHỮ CÁI ĐỀ TÀI : LÀM QUEN CHỮ CÁI G , Y CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG ĐỐI TƯỢNG : 5 – 6 TUỔI Người thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Hải Ngày giảng : 16 – 3 – 2009I MỤC TIÊU :1. Kiến thức - Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm của chữ cái : g,y - Nhận ra âm và chữ cái g,y trong tiếng và từ trọn vẹ

[Ẩn quảng cáo]