/3

Giáo án chủ đề: các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Làm quen chữ cái S, X

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 3378|Tải về: 28

I. Mục đích yêu cầu: . - Trẻ nhận biết các khoảng khắc thời gian trong ngày và gọi tên các . khoảng khắc thời gian đó. . - Làm quen với chữ S, X, phát âm đứng 2 chữ cái S, X. . - Nhận biết và phân biệt mặt chữ cái S và X theo cách phát âm. . - Nhận biết chữ cái S, X trong các từ. . - Gi

[Ẩn quảng cáo]