Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/29

giáo án chủ đề gia dìng, ngày hội của bà của mẹ

Lượt xem:247|Tải về:0|Số trang:29 | Ngày upload:09/11/2012

MỞ CHỦ ĐỀ:“GIA ĐÌNH THÂN YÊU”Gia đình là nơi đầu tiên trẻ tiếp xúc, được gia đình nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ, giáo dục trẻ trở thành người tốt.Trong gia đình gồm nhiều thành viên, cùng sống chúng một nhà. Trẻ biết mối quan hệ của mọi người trong gia đình và công việc cụ thể của từng người.Biết địa chỉ nhà ở, những nhu cầu cần thiết trong gia đình (nhu cầu dinh dưỡng, nhu cầu giải trí, nhu cầu được phục vụ…)Các đồ dùng cần thiết phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày cho mọi người trong gia đình. Trẻ biết giúp đỡ người lớn dọn dẹp và giữ vệ sinh nhà ở, bảo vệ tài sản chung.Mỗi gia đình có cách thiết kế và bày trí khác nhau, những vật liệu làm ra nhà và một số nghề làm ra nhà ở.Qua đó giáo dục trẻ có ý thức tôn trọng và giúp đỡ các thành...