/29

giáo án chủ đề gia dìng, ngày hội của bà của mẹ

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 486|Tải về: 0

MỞ CHỦ ĐỀ:“GIA ĐÌNH THÂN YÊU”Gia đình là nơi đầu tiên trẻ tiếp xúc, được gia đình nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ, giáo dục trẻ trở thành người tốt.Trong gia đình gồm nhiều thành viên, cùng sống chúng một nhà. Trẻ biết mối quan hệ của mọi người trong gia đình và công việc cụ thể của từng người.Biết địa chỉ n

[Ẩn quảng cáo]