/26

giao an chu de nghe nghiep

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1650|Tải về: 9

Chủ đề: nghề nghiệp( Thời gian thực hiện: 6 tuần: Từ ngày 15/11 đến 25 tháng 12 năm 2010) Chủ đề nhánh 6: Tuần 16: Ngày thành lập QĐND Việt Nam (Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/12 đến 25 tháng 12 năm 2010)Nhận xét của người kiểm tra1. Ưu điểm:- Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng ngày:.....- Thiết kế

[Ẩn quảng cáo]