/3

Giáo án chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Giọt sương

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 4212|Tải về: 16

Mục đích: Trẻ nhớ và hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyên. Nghe và hiểu ngôn ngữ truyện, biết trả lời, đặt tên câu chuyện và bộc lộ cảm xúc của mình về các tình tiết, hình ảnh trong câu chuyện

[Ẩn quảng cáo]