Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/43

giao an chu de TET MUA XUAN

Lượt xem:8240|Tải về:28|Số trang:43 | Ngày upload:09/11/2012

Giáo án cả năm 35 tuân(Chương trình GDMN mới )Có bán giáo án mầm non soạn sẳn nếu cô nào cần liên hệ số điện thoại: 0127 70 9 70 70 gặp Mai.Đây là giáo án Mầm non soạn đầy đủ 35 tuần theo chương trình giảng dạy, nêu chưa phù hợp với chương trình giảng dạy của địa phương thì cũng dễ dàng chỉnh sửa vì đã có đầy đủ các nội dung của lứa tuổi và bài dạy đúng chương trình của từng lứa tuổi, đây là giáo án thuận lợi cho các cô không có thời gian soạn giáo án trong giảng dạy.-Giá :500.000đ bộ/ cả năm 35 tuần Giá:800.000đ/bộ soạn theo số tuần của chủ đề tại đơn vị giảng dạy của người dạyNgoài ra có nhận soạn theo mẫu soạn giảng của từng đơn vị và theo từng địa phương.( giá thỏa thuận) có nhận soạn giáo án trình chiếu pp phục vụ cho thao...