/100

giao an chu diem nghe nghiep

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 821|Tải về: 8

KẾ HOẠCH CHỦ ĐIỂMNGHỀ NGHIỆPThời gian thực hiện: 4 tuần( Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)I. MỤC TIÊU:1.Phát triển thể chất:- Phát triển các cơ nhỏ của bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau.- Phát triển các cơ lớn qua các bài tập vận động: Ném xa bằng 2 tay – chạy nhanh nhặt bóng; Bật xa – Ném xa – chạy nhanh nhặt bóng; Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát – Chuyền bóng qua đầu; Ném trúng đích nằm ngang. - Phối hợp nhịp nhàng, có thể thực hiện mô phỏng một số hành động, thao tác trong một số nghề.- Biết lợi ích của việc ăn uống đầy đủ và hợp lý đối với sức khỏe con người; cần ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt.2. Phát triển nhận thức:- Biết trong xã hội có nhiều nghề, ích lợi của các nghề đối với đời sống...