/100

giao an chu diem nghe nghiep

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1354|Tải về: 10

KẾ HOẠCH CHỦ ĐIỂMNGHỀ NGHIỆPThời gian thực hiện: 4 tuần( Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)I. MỤC TIÊU:1.Phát triển thể chất:- Phát triển các cơ nhỏ của bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau.- Phát triển các cơ lớn qua các bài tập vận động: Ném xa bằng 2 tay – chạy nhanh nhặt bón

[Ẩn quảng cáo]