Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giáo án chủ nhiệm

Lượt xem:762|Tải về:40|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN(Từ 18/01/2010 ( 23/01/2010) Giáo viên hướng dẫn: Dương Thị Thu Thủy Giáo sinh thực tập: Nguyễn Thị Hạnh Duyên Lớp chủ nhiệm: 11/7I. Mục tiêu yêu cầu của tiết chủ nhiệm:Nhằm tổng kết đánh giá tình hình học tập, nề nếp, tác phong, kỷ luật của học sinh trong tuần vừa qua.Giúp cho các em ý thức được về bản thân mình, nhận thấy ưu, khuyết điểm của mình.Đưa ra biện pháp để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm.Kiểm điểm, nhắc nhở học sinh vi phạm và bị điểm kém trong tuần. Đồng thời tuyên dương học sinh có điểm tốt, có ý thức tốt.Tổng kết và nhận xét kết quả lao động ngày 19/1/2010.Tổng kết tình hình buổi nghe công an quận Liên Chiểu nói chuyện về An ninh trật tự - bạo lực trong học đường, giao thông.Phổ biến, đề xuất kế hoạch của tuần tới.II. Công tác chuẩn bị:1....