/3

Giáo án chủ nhiệm

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1236|Tải về: 47

GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN(Từ 18/01/2010 ( 23/01/2010) Giáo viên hướng dẫn: Dương Thị Thu Thủy Giáo sinh thực tập: Nguyễn Thị Hạnh Duyên Lớp chủ nhiệm: 11/7I. Mục tiêu yêu cầu của tiết chủ nhiệm:Nhằm tổng kết đánh giá tình hình học tập, nề nếp, tác phong, kỷ luật của học sinh trong tuần vừa qu

[Ẩn quảng cáo]